Wet 16-3-1954: controle sommige instellingen openbaar nut

Résumé: Numac Tekst: 1954031601

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 16-12-2013 - ed. 2

Numac: 1954031601

FR   NL  


Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 6bis.     Art. 7.     Art. 7bis.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 11bis.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.

OVERGANGSBEPALINGEN EN DIVERSE BEPALINGEN

Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.     Art. 23.     Art. 24.     Art. 25.     Art. 26.

FR   NL