K.B. 24-1-1985: uitvoering KB 31-3-1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in regeling inzake koppeling sommige sociale uitkeringen van maatschappelijke zekerheid en uitgaven in overheidssector aan indexcijfer van consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen

Résumé: numac tekst: 1985022014 - p. 1002

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-1985 - Wijzigende numac: 1985022014 - p. 1002

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 januari 1985 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 281 van 31 maart 1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van sommige sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen

Table des Matières du document

HOOFDSTUK II - DE INHAALPREMIE AAN SOMMIGE INVALIDEN

Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN

Art. 12.

FR   NL