Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░ van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 28

[B.S. 29/08/2003 Invoeging] Art. 28.
      d'application Ó partir du 01/09/2003