d'application à partir du 15/02/2003
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 142.


Art. 143.
15/02/2003
  -14/05/2007
Opgeheven bij: Wet (II) 24-12-02 - B.S. 31-12 - ed. 1

Art. 144.

FR   NL   [Affichage pour impression]