Publié le 12/05/2022
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers

Art. 3.


Art. 4.
01/01/2022 Opgeheven door: K.B. 10-4-22 - B.S. 12-5 - art. 11

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]