K.B. 16-3-1967: opdracht geneeskundige taken met oog op toepassing wets- en verordeningsbepalingen inzake sociale zekerheid en sociale voorzorg

Note: Historiek vanaf 1-1-1964

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 16-3-1967 - B.S. 31-3-1967

FR   NL  


Koninklijk besluit van 16 maart 1967 tot opdracht aan de Dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van zekere geneeskundige taken met het oog op de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen inzake sociale zekerheid en sociale voorzorg

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL