d'application à partir du 22/03/2016
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 23 mei 2018 houdende uitvoering van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

Art. 2.


P Art. 3.
P 22/03/2016 § 1. Het oorzakelijk verband bedoeld in artikel 2 wordt beoordeeld door de adviserend arts van de Belgische verzekeringsinstelling waarbij het slachtoffer is aangesloten.
P 22/03/2016 Wanneer de adviserend arts van oordeel is dat een oorzakelijk verband is aangetoond, brengt de verzekeringsinstelling de Directie "Oorlogsslachtoffers" van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering daarvan op de hoogte.
P 22/03/2016 § 2. De adviserend arts van de verzekeringsinstelling kan bijkomende informatie opvragen bij het slachtoffer.
P 22/03/2016 Met de uitdrukkelijke toestemming van het slachtoffer kan de adviserend arts bijkomende informatie opvragen bij de Cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme van de Federale Pensioendienst.
P 22/03/2016 § 3. Indien het slachtoffer niet is aangesloten bij een Belgische verzekeringsinstelling, dan worden de in paragrafen 1 en 2 bedoelde bevoegdheden uitgeoefend door de adviserend arts van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]