Publié le 18/04/1954
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 9 april 1954 ter regeling van de bevoegdheden van de revisoren bij de instellingen van openbaar nut

Art. 8.


Art. 9.
28/04/1954 De revisoren mogen geen deel nemen aan het bestuur of aan het beheer van de instellingen die zij dienen te controleren. Zij mogen geen bevel geven, dat beoogt een verrichting te beletten of te schorsen.

HOOFDSTUK III - STATUUT DER REVISOREN

Art. 10.

FR   NL   [Affichage pour impression]