Publié le 21/09/1958
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 september 1958 tot vaststelling van de gewaarborgde minimumbedragen van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij

Art. 7.


Art. 8.
01/03/1960 Onze Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.

FR   NL   [Affichage pour impression]