Verord. 12-2-2001: uitvoering art. 22, § 2, a), van wet 11-4-1995 ("handvest" sociaal verzekerde)

Résumé: Papier versie: Z/92

Note: Historiek vanaf 1-1-2002

Deze tekst werd laatst aangepast door B.S. 3-10-2011

FR   NL  


Verordening van 12 februari 2001 tot uitvoering van artikel 22, § 2, a), van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - VRAAG TOT VERZAKING AAN TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGDE BEDRAG - VOORAFGAANDELIJKE VOORWAARDEN

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK II - BEHARTIGENSWAARDIGHEID VASTGESTELD OP BASIS VAN HET GEZINSINKOMEN VAN DE SOCIAAL VERZEKERDE

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

HOOFDSTUK III - SPECIFIEKE GEVALLEN DIE EEN BIJZONDER ONDERZOEK VERGEN

Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

HOOFDSTUK IV - BEHANDELING VAN HET DOSSIER - PROCEDURE

Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.

HOOFDSTUK V - INWERKINTREDING

Art. 15.

FR   NL