PubliÚ le 26/03/2007
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut, die eenzelfde trap van de hiŰrarchie vormen
Artikel 1.
05/04/2007 Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, op de ambtenaren van instellingen van openbaar nut, bedoeld in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 november 2006 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de management- en staffuncties in sommige instellingen van openbaar nut, worden de verschillende betrekkingen die een trap van de hiŰrarchie vormen, vastgesteld als volgt :
05/04/2007 Eerste trap :
05/04/2007 de betrekkingen overeenstemmend met de managementfuncties van administrateur-generaal of directeur-generaal, adjunct-administrateur-generaal of adjunct-directeur-generaal, -1, en met de staffuncties;
05/04/2007 Tweede trap :
05/04/2007 de betrekkingen overeenstemmend met de functies van klassen A5, A4 en A3 van niveau A, met uitzondering van de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 van niveau A ge´ntegreerd zijn op basis van een graad van rang 10;
05/04/2007 Derde trap :
05/04/2007 de betrekkingen van de ambtenaren, die in de klasse A3 van niveau A ge´ntegreerd zijn op basis van een graad van rang 10; de betrekkingen overeenstemmend met functies van klassen A1 en A2 van niveau A; de graden van niveau B;
05/04/2007 Vierde trap :
05/04/2007 de graden van niveau C;
05/04/2007 Vijfde trap :
05/04/2007 de graden van niveau D.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]