K.B. 13-3-2007: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoegd door B.S. 26-3-2007

FR   NL  


Koninklijk besluit van 13 maart 2007 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren in sommige instellingen van openbaar nut, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL