d'application à partir du 01/07/1989
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 16 mei 1989 tot vaststelling van het model van verzekeringskaart inzake verplichte ziekte- en invaiditeitsverzekering en van de modaliteiten inzake het gebruik ervan

Art. 7bis.


Art. 8.
01/07/1989 Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1989.

FR   NL   [Affichage pour impression]