Publié le 18/07/1984
   

FR   NL  

Reglement van 22 mei 1984 tot uitvoering van artikel 54ter van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd
Artikel 1.
01/06/1984 De Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering mag afzien van het invorderen der inschulden aan bijdragen en verhogingen door zelfstandigen te betalen krachtens het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd, zoals het van toepassing was vóór 1 januari 1968 :
01/06/1984 wanneer de inschulden aan bijdragen, verhogingen niet inbegrepen, minder dan 5 000 frank bedragen;
01/06/1984 wanneer de schuldenaar in het buitenland is gevestigd;
01/06/1984 wanneer de schuldenaar failliet is verklaard;
01/06/1984 wanneer de schuldenaar overleden is.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]