Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een plaatselijke of gewestelijke dienst gevestigd in Brussel-Hoofdstad

Artikel 1.


HOOFDSTUK I - NIET-GEMEENTELIJKE PLAATSELIJKE DIENSTEN EN GEWESTELIJKE DIENSTEN
Art. 2.
03/12/1966 Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaren die op 1 september 1963 in Brussel-Hoofdstad verbonden waren:
03/12/1966 aan een niet-gemeentelijke plaatselijke dienst;
03/12/1966 of aan een van de volgende gewestelijke diensten:
03/12/1966 a) een dienst waarvan de werkkring tegelijk gemeenten uit het Nederlandse en uit het Franse taalgebied bestrijkt;
03/12/1966 b) een dienst waarvan de werkkring:
03/12/1966 uitsluitend gemeenten van Brussel-Hoofdstad bestrijkt, of zodanige gemeenten en tevens gemeenten uit het Nederlandse of uit het Franse taalgebied of uit beide taalgebieden bestrijkt.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]