d'application à partir du 23/01/1995
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Art. 5.


Afdeling III - Slotbepalingen
Art. 6.
23/01/1995 De in artikelen 1, 2, 3 en 4 bedoelde percentages kunnen gewijzigd worden op basis van bepaalde parameters die rekening houden met de evolutie van het gemiddeld dagloon in analoge sectoren, de evolutie van het aantal geleverde prestaties in de sector gezondheidszorgen, het aantal vergoede dagen in de sector uitkeringen en de evolutie van de produktiviteit.


Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]