Koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiŽn op sommige instellingen van openbaar nut

Art. 2

[B.S. 18/04/1954 Invoeging] Art. 2.
      d'application ŗ partir du 01/01/2002


[18/04/1954 vig.01/01/2002]

[K.B. 22-12-72 - B.S. 13-1-73; K.B. 11-7-73 - B.S. 17-8] van toepassing vanaf 27-8-1973