K.B. 13-1-2014 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de apothekers

Résumé: Papierversie: pagina UB/

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 13-2-2014

FR   NL  


Koninklijk besluit van 13 januari 2014 tot uitvoering van artikel 3, derde lid, van de wet van 5 juni 2002 betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging, wat betreft de apothekers

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL