Publié le 21/09/1958
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 september 1958 tot vaststelling van de gewaarborgde minimumbedragen van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij

Art. 6bis.


Art. 7.
01/03/1960 Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 1958, behalve artikel 6 dat uitwerking heeft op 1 januari 1956.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]