K.B. 19-5-1995 : tot uitvoering van de art. 53 en 168 van de wet

Résumé: Numac tekst: 199502284 - p. 27287

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 26-9-1995 - Wijzigende numac: 1995022284 - p. 27287

FR   NL  


KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 MEI 1995 TOT UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 53 EN 168 VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUN+DIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I.- INBREUKEN BEDOELD BIJ ARTIKEL 53, VIERDE LID, VAN DE WET BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

HOOFDSTUK II.- PROCEDURE VOOR HET OPLEGGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE GELDBOETEN, BEDOELD IN DE ARTIKELEN 53, VIERDE LID, EN 168, ACHTSTE LID, VAN DE VOORNOEMDE WET

Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

FR   NL