Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 12.


Art. 13.
01/01/1990 Opgeheven bij Verord. 23-4-1990 - B.S. 6-6

Art. 14.

FR   NL   [Affichage pour impression]