K.B. 7-1-1960: uitvoering art. 2bis van besluitwet 10-1-1945, betreffende maatschappelijke zekerheid mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Résumé: Numac tekst: 1960010701 - p. 364

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Papier versie: pagina ZM/12

Note: Historiek vanaf 1-1-1996

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 21-1-1960 - Wijzigende numac: 1960010701 - p. 364

FR   NL  


Koninklijk besluit van 7 januari 1960 ter uitvoering van artikel 2bis van de besluitwet van 10 januari 1945, betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL