Verord. 17-1-1972: uitvoering art. 41, 9°, van K.B. 20-7-1971

Résumé: Papier versie: Pagina Z/73

Note: Historiek vanaf 1-1-1990

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 6-6-1990

FR   NL  


Verordening van 17 januari 1972 tot invoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Table des Matières du document

Afdeling I - Staten betreffende de primaire vergoedbare arbeidsongeschiktheid

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

Afdeling II - Staten betreffende de invaliditeit

Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.

Afdeling IIbis - Staten betreffende de moederschapsuitkering

Art. 17bis.     Art. 17ter.

Afdeling III - Gemene bepalingen ter zake van de afdelingen I, II en IIbis

Art. 18.

Afdeling IV - Bepaling van verantwoorde uitgaven

Art. 19.     Art. 20.

Afdeling V - Straffen

Art. 21.

Afdeling VI - Beroep

Art. 22.

Afdeling VII - Inwerkingtreding

Art. 23.

FR   NL