Wet 25-4-1963: beheer van instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Résumé: Numac tekst: 1963042504 - p. 7538

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 5-5-2014

FR   NL  


Wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - TOEPASSINGSGEBIED

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - DE BEHEERSORGANEN

Afdeling I - Het beheerscomité

Art. 2.     Art. 3.     Art. 3bis.     Art. 4.     Art. 4bis.     Art. 4ter.     Art. 4quater.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 8bis.     Art. 8ter.

Afdeling II - De personen belast met het dagelijks beheer

Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.

HOOFDSTUK III - BEVOEGDHEID EN WERKWIJZE VAN HET BEHEERSCOMITE

Afdeling I - Bevoegdheid van het beheerscomité

Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.

Afdeling II - Werkwijze

Art. 19.     Art. 19bis.     Art. 20.     Art. 21.     Art. 22.

HOOFDSTUK IV - ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 23.

FR   NL