d'application Ó partir du 18/04/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 april 2003 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, die eenzelfde taaltrap vormen
Artikel 1.
18/04/2003 Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, op de personeelsleden van de centrale diensten van het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg, worden de verschillende betrekkingen die een trap van de hiŰrarchie vormen, vastgesteld als volgt :
18/04/2003 Eerste trap :
18/04/2003 de betrekkingen van algemeen directeur, adjunct algemeen directeur en deze overeenstemmend met de overige managementfuncties;
18/04/2003 Tweede trap :
18/04/2003 de graden die behoren tot de rangen 16, 15 en 13;
18/04/2003 Derde trap :
18/04/2003 de graden die behoren tot rang 10, evenals de graden die behoren tot het niveau B;
18/04/2003 Vierde trap :
18/04/2003 de graden die behoren tot het niveau C;
18/04/2003 Vijfde trap :
18/04/2003 de graden die behoren tot het niveau D.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]