d'application à partir du 14/05/2003
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 8 april 2003 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Artikel 1.


Art. 2.
14/05/2003 Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

FR   NL   [Affichage pour impression]