M.B. 2-2-1994: uitvoering art. 13bis, § 7, tweede lid, van K.B. 19-11-1970 betreffende invaliditeitspensioenstelsel mijnwerkers

Résumé: Numac tekst: 1994022204 - p. 17080

Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artikelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Note: Historiek vanaf 1-1-1993

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 11-07-1995

FR   NL  


Ministerieel besluit van 2 februari 1994 tot uitvoering van artikel 13bis, § 7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 3bis.     Art. 4.

FR   NL