K.B. 11-3-2002: uitvoering van sommige bepalingen van Wet 11-4-1995 en tot wijziging van K.B. 8-4-1976 houdende regeling van gezinsbijslag t.v.v. zelfstandigen

Résumé: Numac tekst: 2002022249 - p. 13371

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-3-2002 - Wijzigenden numac: 2002022249 - p. 13371

FR   NL  


Koninklijk besluit van 11 maart 2002 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot uitvoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen

Table des Matières du document

HOOFDSTUK VII. - DE SOCIALE ZEKERHEID VOOR ZEELIEDEN TER KOOPVAARDIJ

Art. 16.     Art. 17.     Art. 18.     Art. 19.

FR   NL