Publié le 24/09/1985
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 4 september 1985 ter uitvoering van artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1936 houdende wijziging en samenordening van de statuten van de hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag

Art. 4.


Art. 5.
01/01/1994 ...

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]