d'application ŗ partir du 10/05/2014
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994

Art. 58.


Afedeling VIII.- Verstrekkingen van klinische biologie, anatomopathologie en menselijke erfelijkheid verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden en aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
Art. 59.
P 10/05/2014
  -26/08/2015
De Algemene Raad legt jaarlijks, uiterlijk tegen 31 december van het jaar, voorafgaand aan het jaar van toepassing, na advies van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen en van het Verzekeringscomitť het globaal budget van de financiŽle middelen vast, voor het ganse Rijk, voor de verstrekkingen van klinische biologie, zoals door de Algemene Raad omschreven en de globale begroting van de financiŽle middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen van anatomopathologie zoals door de Algemene Raad omschreven, alsmede de opsplitsing van deze budgetten naargelang voornoemde verstrekkingen worden verleend aan in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden of aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden.
P 01/01/2002
  -26/08/2015
Het forfaitair honorarium betaalbaar per daghospitalisatie maakt deel uit van het budget voor de verstrekkingen verleend aan een in een ziekenhuis opgenomen rechthebbende.
P 01/09/2011
  -26/08/2015
Opgeheven door Wet 23-12-2009 - B.S. 29-12 - art. 14 (vroeger 3de lid)
P 01/09/2011
  -26/08/2015
Opgeheven door Wet 23-12-2009 - B.S. 29-12 - art. 14 (vroeger 4de lid)
P 01/09/2011
  -26/08/2015
Opgeheven door Wet 23-12-2009 - B.S. 29-12 - art. 14 (vroeger 5de lid)
P 01/09/2011
  -26/08/2015
Opgeheven door Wet 23-12-2009 - B.S. 29-12 - art. 14 (vroeger 6de lid)
P 01/09/2011
  -26/08/2015
Opgeheven door Wet 23-12-2009 - B.S. 29-12 - art. 14 (vroeger 7de lid)
P 01/09/2011
  -26/08/2015
Opgeheven door Wet 23-12-2009 - B.S. 29-12 - art. 14 (vroeger 8de lid)
P 01/09/2011
  -26/08/2015
Opgeheven door Wet 23-12-2009 - B.S. 29-12 - art. 14 (vroeger 9de lid)


Afdeling IX.- Verstrekkingen van klinische biologie, verleend aan de niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden

Art. 60.

FR   NL   [Affichage pour impression]