Publiť le 21/11/2008
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, ß 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie

Artikel 1.


Art. 2.
01/01/2009 Het forfaitair honorarium per verpleegdag is gelijk aan het quotiŽnt van de deling met als deeltal de begroting van de financiŽle middelen voor klinische biologie van het betrokken ziekenhuis en als deler het aantal verpleegdagen dat is toegewezen aan het betrokken ziekenhuis.
01/01/2009 De begroting van de financiŽle middelen voor de klinische biologie wordt voor ieder ziekenhuis afzonderlijk berekend. Ze is gelijk aan de som van de in artikel 4 bedoelde aandelen in de partiŽle begrotingen.

Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]