Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 22.


Afdeling VII - Inwerkingtreding
Art. 23.
01/01/1990 Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1971.


FR   NL   [Affichage pour impression]