K.B. 16-5-2006: uitvoering art. 37, § 3, m.b.t. vaststelling van aan ziekenhuizen toegekend forfait voor vergoedbare famraceutische specialiteiten

Résumé: Om de volledige tekst van dit document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Papierversie: Pagina UB/1366

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 18-7-2006

FR   NL  


msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet08/06/2006

FR   NL