Publié le 31/10/2002
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot bekrachtiging van het akkoord en van de bijlagen I en II van dat akkoord dat op 31 oktober 1995 door de nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen is gesloten ter uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
Artikel 1.
01/11/2002 Opgeheven door: K.B. 18-10-02 - B.S. 31-10 - ed. 2


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]