K.B. 12-12-1980: toekenning speciale vergoeding in 1980 aan invalide zeelieden ter koopvaardij

Résumé: Pagina: ZK/add. 1

Note: Tekst met volledig historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 25-12-1980

FR   NL  


Koninklijk besluit van 12 december 1980 tot toekenning van een speciale vergoeding in 1980 aan de invalide zeelieden ter koopvaardij

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL