Publié le 23/09/2015
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 3.


Art. 4.
01/10/2015 [Opgeheven door : K.B. 18-9-15 - B.S. 23-9 - ed. 1 - art. 12]

Art. 4bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]