Publié le 20/03/2001
   

FR   NL  

Ministerieel besluit van 5 maart 2001 houdende goedkeuring van de verordening van het beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot uitvoering van artikel 22, § 2, a, van de Wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde
Artikel 1.
30/03/2001 De als bijlage bij dit besluit gevoegde verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot uitvoering van artikel 22, § 2, a, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde, wordt goedgekeurd.


FR   NL   [Affichage pour impression]