Publié le 05/04/2000
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 1 maart 2000 tot vaststelling met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van de carrière van de Attachés voor Internationale Samenwerking, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Artikel 1.


Art. 2.
05/04/2000 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

FR   NL   [Affichage pour impression]