M.B. 18-3-1968: bestemming bepaalde achterstallige bijdragen zelfstandigen, ingevorderd door Hulpkas

Résumé: Papier versie: Pagina I/34

Note: Historiek vanaf 5-4-1969

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 17-7-1969

FR   NL  


Ministerieel besluit van 18 maart 1968 houdende bestemming van bepaalde achterstallige bijdragen van zelstandigen, ingevorderd door de hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 1bis.     Art. 2.

FR   NL