K.B. 13-2-1980: percentage bedrag inkomsten voor administratiekosten

Note: Hitoriek vanaf 23-1-1995

Tekst bijgewerkt tot: K.B. 1-12-1994 - B.S. 13-1-1995

FR   NL  


Koninklijk besluit van 13 februari 1980 tot vaststelling van het percentage van het bedrag der inkomsten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering bestemd voor de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen

Table des Matières du document

Afdeling I - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor de verzekering voor geneeskundige verzorging

Artikel 1.     Art. 2.

Afdeling II - Administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor de uitkeringsverzekering

Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

Afdeling III - Slotbepalingen

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

FR   NL