Publié le 18/06/2004
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 12 december 1990 houdende nadere organisatie van de controlecommissie en van de commissie van beroep opgericht bij artikel 142 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994: Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2.

Art. 4.


Art. 5.
15/02/2003 Opgeheven bij: K.B. 18-5-04 - B.S. 18-6 - ed. 2.

Art. 6.

FR   NL   [Affichage pour impression]