M.B. 5-3-2001: goedkeuring verordening beheerscomité van uitkeringsverzekering zelfstandigen van dienst uitkeringen van RIZIV, tot uitvoering art. 22, § 2, a, van Wet 11-4-1995 tot invoering "Handvest" sociaal verzekerde

Résumé: Papier versie: Pagina Z/91

Note: Historiek vanaf 30-3-2001

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 20-3-2001 - ed. 2

Numac: 2001022170

FR   NL  


Ministerieel besluit van 5 maart 2001 houdende goedkeuring van de verordening van het beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot uitvoering van artikel 22, § 2, a, van de Wet van 11 april 1995 tot invoering van het "Handvest" van de sociaal verzekerde

Table des Matières du document

Artikel 1.

FR   NL