K.B. 7-10-1993: percentage waarmee administratiekosten worden vermeerderd in geval van terugvordering van betaalde sommen

Résumé: Numac tekst: 1993022444 - p. 25282

Note: Historiek vanaf 1-1-1993

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 8-10-1996

FR   NL  


Koninklijk besluit van 7 oktober 1993 tot vaststelling van het percentage waarmee de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen worden vermeerderd in geval van terugvordering van betaalde sommen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

FR   NL