Publié le 18/06/2013
   

FR   NL  

Verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 20.


Afdeling VI. - Opgeheven door: Verord. 22-5-13 - B.S. 18-6 - art. 1
Art. 21.
01/01/2013 Opgeheven door: Verord. 22-5-13 - B.S. 18-6 - art. 1


Afdeling VII.- Berekening van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Art. 22.

FR   NL   [Affichage pour impression]