Publié le 21/09/1958
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 10 september 1958 tot vaststelling van de gewaarborgde minimumbedragen van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden ter koopvaardij

Art. 3.


Art. 4.
01/03/1960 De in artikel 1, 2, 3, bepaalde gewaarborgde minimumbedragen omvatten de volledige of proportionele aanvullende pensioenen, bepaald in het koninklijk besluit van 23 september 1957, houdende uitvoering van de wet van 12 maart 1957, voor wat betreft de verbetering van de rust- en overlevingspensioenen voor zeelieden.

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]