PubliÚ le 11/07/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 juli 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, die eenzelfde trap van de hiŰrarchie vormen
Artikel 1.
21/07/2006 Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966, op de ambtenaren van de centrale diensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, bedoeld in het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, worden de verschillende betrekkingen die een trap van de hiŰrarchie vormen, vastgesteld als volgt :
21/07/2006 Eerste trap :
21/07/2006 de betrekkingen overeenstemmend met de managementfuncties van administrateur-generaal, adjunct-administrateur-generaal, -1, -2 en -3, en met de staffuncties;
21/07/2006 Tweede trap :
21/07/2006 de betrekkingen overeenstemmend met de functies van klassen A5, A4 en A3 van niveau A, met uitzondering van de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 van niveau A ge´ntegreerd zijn op basis van een graad van rang 10;
21/07/2006 Derde trap :
21/07/2006 de betrekkingen van de ambtenaren, die in de klasse A3 van niveau A ge´ntegreerd zijn op basis van een graad van rang 10; de betrekkingen overeenstemmend met functies van klassen A1 en A2 van niveau A; de graden van niveau B;
21/07/2006 Vierde trap :
21/07/2006 de graden van niveau C;
21/07/2006 Vijfde trap :
21/07/2006 de graden van niveau D.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]