Publié le 19/04/1991
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende de procedure betreffende de vaststelling van de overtredingen en het uitspreken van de administratieve boeten, bedoeld in artikel 127, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 2.


Art. 3.
01/01/1991 Het koninklijk besluit van 15 april 1986 betreffende de toepassing van de administratie_ve geldboeten, bedoeld in artikel 74, § 8, van vorenvermelde wet van 9 augustus 1963, wordt opgeheven.

Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]