Publié le 30/01/1985
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 24 januari 1985 tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 281 van 31 maart 1984 houdende bepaalde tijdelijke wijzigingen in de regeling inzake de koppeling van sommige sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid en uitgaven in de overheidssector aan het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, en tot toekenning van een inhaalpremie aan sommige gerechtigden op sociale uitkeringen

Art. 11.


HOOFDSTUK IV - SLOTBEPALINGEN
Art. 12.
30/01/1985 Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


FR   NL   [Affichage pour impression]