Publié le 19/04/1991
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 22 maart 1991 houdende de procedure betreffende de vaststelling van de overtredingen en het uitspreken van de administratieve boeten, bedoeld in artikel 127, § 8, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 3.


Art. 4.
01/01/1991 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991.

FR   NL   [Affichage pour impression]