Publié le 02/06/2006
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 17 mei 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43ter van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen
Artikel 1.
02/06/2006 Met het oog op de toepassing, op de personeelsleden van de wetenschappelijke instelling van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid », van artikel 43ter, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, worden de verschillende graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen als volgt vastgesteld:
02/06/2006 1ste trap :
02/06/2006 Managementfuncties
02/06/2006 de graden van : directeur generaal, operationeel directeur, directeur van de ondersteunende dienst;
02/06/2006 2de trap :
02/06/2006 wetenschappelijk personeel
02/06/2006 de graden van : hoofd van een departement, hoofd van een afdeling;
02/06/2006 3de trap :
02/06/2006 wetenschappelijk personeel
02/06/2006 de graden van : attaché, assistent, eerstaanwezend assistent, werkleider; werkleider-geaggregeerde;
02/06/2006 niet-wetenschappelijk personeel
02/06/2006 de graad van adviseur;
02/06/2006 4de trap :
02/06/2006 niet-wetenschappelijk personeel
02/06/2006 de graden van : attaché,
02/06/2006 de graden die behoren tot het niveau B;
02/06/2006 5de trap :
02/06/2006 niet-wetenschappelijk personeel
02/06/2006 de graden die behoren tot het niveau C;
02/06/2006 6de trap :
02/06/2006 niet-wetenschappelijk personeel
02/06/2006 de graden die behoren tot het niveau D.


Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]